Dlaczego warto trenować judo?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się nieco więcej na temat judo, historii powstania czy rozwoju na świecie, to koniecznie zajrzyj do zakładki – Historia judo.

Na wstępie musisz wiedzieć, że judo określane jest jako „łagodna droga”. To filozofia wyznawana przez profesora Jigoro Kano, czyli twórcę tego systemu walki. Judo samo w sobie jest określane jako jeden z najlepszych ogólnorozwojowych sportów. Ten styl charakteryzuje duża wszechstronność, wynika to z różnorodności form treningu. Zajęcia judo składają się z ćwiczeń gimnastycznych, akrobatycznych, siłowych i zwinnościowych.

Judo jest szczególne korzystne dla dziecka, rozwija u niego cechy zarówno fizyczne jak i intelektualne. Pozytywny wpływ judo na dziecko jest niezaprzeczalny, co potwierdziło w swoim raporcie UNESCO. Uczęszczanie na treningi judo daje świetne podstawy do codziennego życia, uprawiania innych dyscyplin indywidualnych czy też zespołowych. Dzięki zajęciom dziecko rozwinie takie cechy jak: odporność, wytrzymałość, spostrzegawczość, odwaga, szybkość, dyscyplina i koncentracja.

Z tego powodu w naszej akademii zajęcia judo odbywają się od 5 roku życia. To pokazuje, że ten system walki można zacząć trenować w bardzo wczesnym wieku – na początku szkoły podstawowej. Rozwój w judo planowany jest długofalowo. Na wstępnym etapie zajęcia w dużo większym stopniu skupiają się na rozwijaniu cech motorycznych i przygotowaniu dziecka do bardziej zaawansowanych treningów. W tym czasie jedną z głównych metod treningowych są gry i zabawy, które oswajają dzieci z pracą w grupie.

Judo – przygoda życia

Judo to nie tylko system walki, ale również styl życia i miejsce, w którym powstają przyjaźnie na całe życie. Wspólna pasja, cele i droga w doskonaleniu swoich umiejętności bardzo zbliżają. W dodatku nasz klub kilka razy do roku organizuje różnego rodzaju obozy, a w ich trakcie nasi podopieczni lepiej się poznają.

W obecnych czasach często jest tak, że dzieci nie znają alternatywy dla komputera czy telefonu. Dlatego Ty jako rodzic możesz pokazać alternatywne, w postaci treningów judo. Zajęcia pozaszkolne pozwalają dziecku poznać inne osoby, oraz złapać pewność w kontaktach z innymi.

Natomiast samo judo daje instrumenty do tego, aby dziecko czerpało z właściwych wzorców i pozytywnie kształtowało swój charakter. Sport to nie tylko aktywność fizyczna, to głównie wspaniałe chwile i wspomnienia. To właśnie porażki, zwycięstwa, wyjazdy i podróże zostają na zawsze w pamięci.

Istotny jest właściwy dobór gier i zabaw

Doświadczony trener potrafi dobrać gry i zabawy w trakcie treningu. Przede wszystkim muszą one spełnić szereg zadań:

 • wprowadzają do zajęć pozytywną atmosferę,
 • wychowawczo oddziałują na kształtowany charakter,
 • przyśpieszają opanowanie podstawowych elementów techniki i taktyki,
 • uczą pracy zespołowej.

Dzieci dobrze przyswajają ćwiczenia prezentowane w formie zabawy. Natomiast ten rodzaj przekazywania wiedzy stwarza określony rytm myślenia, który jest wypadkową zmienności sytuacji. To powoduje, że dziecko musi samodzielnie i w krótkim czasie zdecydować o wyborze właściwego sposobu działania.

Wyżej opisana zasada „zabaw i gier” jest jedną z podstawowy metod rozwijania i doskonalenia cech charakteru w trakcie treningu. W dodatku jest wykorzystywana przez świadomych trenerów jako narzędzie do poznania ucznia na tle reszty grupy.

Z czego powinny składać się zajęcia judo dla dzieci?

Trening judo powinien zawierać w sobie:

 • nauka sztuki miękkiego padania,
 • nauka taktyki walki,
 • nauka i trening technik judo,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe,
 • ćwiczenia korekcyjne oraz gimnastyczne.

Jakie cechy dziecka kształtuje judo?

Zajęcia judo wzmacniają charakter i rozwijają szereg cech charakteru, do najważniejszych można zaliczyć:

 • Judo uczy szacunku do drugiej osoby – na tatami (macie) bardzo ważna jest etykieta judo: ukłony, przywitania i pożegnania. Dodatkowo nigdy nie wiadomo, czy oponent nie jest od nas lepszy i kiedy następny raz go spotkamy. Dlatego okazujemy szacunek każdej napotkanej na macie osobie.
 • Judo uczy określać kierunek działania – ta cecha jest szczególnie przydatna w życiu. Program zajęć uczy dziecko określania tego co i w jaki sposób chcą zrobić. Przy tym uczy dobierać taktykę w szybkim tempie.
 • Judo pokazuje jak kontrolować emocje – w walce, jak i życiu istotna jest stabilność. Do wielu sytuacji i problemów należy podejść z dystansem, a także nie pozwolić emocją przejąć kontroli.
 • Judo uczy powtarzalności – aby idealnie wykonać technikę, należy ją powtarzać setki, o ile nie tysiące razy. Perfekcyjne ruchy są potrzebne, aby osiągać dobre wyniki sportowe.
 • Judo kształtuje charakter – poprzez samodyscyplinę, ukierunkowane działania, wysiłek, szacunek i stabilność emocjonalną.

Dlaczego w obecnych czas judo może być szczególnie pomocne?

XXI wiek przyniósł wiele zmian w społeczeństwie. Wiele z nich jest korzystnych, ale część ma zły wpływ na ludzi. W ciągu ostatnich 20 lat uczeni zaobserwowali duży wzrost częstotliwości występowania wad postawy i spadek sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży.

Ten stan rzeczy, jest ściśle powiązany z postępem cywilizacyjnym, który pociąga za sobą niekorzystne zmiany w higienie życia człowieka. To właśnie aktywność fizyczna jest najwszechstronniejszym czynnikiem, który determinuje rozwój i zdrowie. Dzieci coraz mniej czasu spędzają na aktywnościach fizycznych, dlatego zajęcia judo mogą być świetnym sposobem na utrzymanie normy dziennego ruchu dla dziecka – około 6 godzin.