Słownik terminów judo

Judo do sztuka walki, która narodziła się w kraju kwitnącej wiśni – Japonii. Z tego powodu w tym systemie walki można spotkać wiele japońskich słów. Co ciekawe większość judoków, zamiast tłumaczyć wyrażenia na język ojczysty, nauczyła się japoński słów i do teraz w całym świecie judo stosuje się japońskie nazwy.

A

ashi (asi) – noga

ashi-waza (asi-wadza) – technika nożna

atemi – uderzenia, ataki na wrażliwe miejsca ludzkiego ciała

atemi-waza (atemi-wadza) lub ate waza (ate-wadza) – technika uderzeń

awese-waza (awase-wadza) – technika łaczenia

aweseta ippon – punkt za uzyskanie dwóch waza-ari

ayumi-ashi (ajumi-asi) – krok zwykły, krok spacerowy

B

barai (harai) – zamiatanie, zgarnirnie

basami (hasami) – nożyce

butsukari uchikomi – forma świczenia rzutów

C

chugaeri (ciugaeri) – przewrót, koziołek

D

dan – stopień – w Judo stopień mistrzowski

de – wyjście, wystawienie

do – tułów, również „droga, sposób, osiągnięcie czegoś”

dojo (dzdzio) – miejsce do ćwiczeń Judo

dojime (dodzime) – ściskanie tułowia przeciwnika

E

eri – kołnierz

F

fusegi-kata – sposób obronny

fusensho (fusensio) – walkower

G

gaeri – mały obrót

gaeshi (kaeshi) – kontratak

gake – otoczyć, owinąć, zahaczyć, łamać

garami – uchwyt zamykający, klucz (zapaśniczy)

geiko (keiko) – ćwiczenie

go – pięć, kurs

goshi – biodro

guruma – koło

gyaku (giaku) – odwotny, odwrócony, przeciwny

H

hadaka – nagi, goły

hairi-kata – sposób wejść do trzymania

hajime (hadzime) – początek; w Judo – komenda w walce – naprzód

hakana – spodnie, dolna cześć japońskiego ubioru

hane – skok, sprężyna, skrzydło, wybuchać

hansoku-make – przegrana przez naruszenie przepisów – dyskwalifikacja

hantei –orzeczenie, decyzja (sędziowska)

happo-no kuzushi (happo-no-kudzusi) – wychylenie w ośmiu kierunkach

hara – brzuch

harai – zmiecenie, zgarnięcie, podcięcie

henka – odmiana, zmiana

hidari – lewy

hidari-jigotai (hidari-dzigotai) – lewa poodstawa obronna

hidari-shisentai (hidari-dzigotai) – lewa podstawa naturalna

hiji (hidzi) – łokieć

hiki-wake – remis, walka nieroztrzygnięta

hishigi (hisigi) – łamanie, zmiażdżenie

hiza (hidza) – kolano

hon – zasada

I

ichi (ici) – jeden

ippon – jeden punkt, punkt

J

jigohontai (dzigohontai) – zasadnicza postawa obronna

jigotai (dzigotai) – postawa obronna

jikan (dzikan) – czas

joko – bok, bocznie

ju – zwinny, miękko

judogi (dziudogi) – ubiór do judo

judoka (dzudoka) – uprawiający Judo

juji (dziudzi) – krzyż

ju-jisu (dziudziotsu) – łagodna sztuka, jeden z systemów walki

juno-kata – forma łagodności, forma ćwiczeń judo dla kobiet i młodzieży

jutsu (dziustu) – umiejętności, sztuka, technika

K

kaeshi (gaesi) – kontratak

kaeshi-waza (gaesi-wadza) – technika kontrataku

kaisetsu – wyjaśnienie, wytłumaczenie

kake – w judo: końcowa faza ataku, objąć obchwycić

kami – wierzchołek, górna cześć

kani – krab

kansetsu – staw, więzadło stawowe

karatedo lub karate-jutsu (karate-dziustu) – walka gołymi rękami, system samoobrony z wysp Riukiu

kari (lub gari) – ścinanie, cięcie; w Judo: podcięcie

kataha – jedno skrzydło, połowa

katame-waza (katame-wadza) – chwyty, technika chwytów

katate – jedna ręka

katsu – niewyprucie do przytomności

kawazu-gake – oplatanie nogi przeciwnika

keiko (geiko) – trening, ćwiczenie

keikogi – ubiór do ćwiczeń, strój ćwiczebny (trening)

Kodokan – wielki klub Judo w Tokio

koho-ukemi – pad w tył

koshi (kosi) (w założeniach goshi ) (gosi) – biodro, lędźwie, talia

komi – przeciwko, wewnątrz

koshi-waza (kosi-waza) – techniki biodrowe

kubi – szyja

kumi – chwyt, uchwyt

kumi-kata – sposób uchwytu

kumura (w założeniach: guruma) – koło (u wozu), wóz

kuzure (kudzure) – burzenie, psucie, wariant, odmiana

kuzushi (kudzusi) – niszczenie; w Judo: wytrącanie przeciwnika z równowagi, wychylenia

kyo – grupa

M

ma – rzeczywisty, właściwy, słuszny

mae – przód

maki-komi – zwinąć, zwijać (w), objąć, wyciągać

ma-sutemi-waza (masutemi-wadza) – rzuty z padu atakującego na wprost

mata – pachwina

mate – w Judo: komenda przerywająca na wprost

migi – prawy, prawa strona

migi jigotai (migi dzigotai) – prawa postawa obronna

migi shisentai (migi sidzentai) – prawa postawa naturalna

morote – obie ręce, w dwóch rękach

mune – pierś

N

nage – rzut

nage-no-kata –  formy rzutów

nage-waza (nage-wadza) – technika rzutów

nami – średni, zwykły

ne – obalenie, kładzenie

ne-waza (ne-wadza) – technika (walki) w leżeniu

O

o (tylko w założeniach) – wielki, duży

obi – pas

okuri – wysyłanie, wypchnięcie (obie, dwie)

osae-komi – przytrzymanie, trzymanie

osae-komi-waza (osaekimi-wadza) – technika trzymań

osae-komi-toketa – uwolnienie; w Judo: komenda sędziego oznajmująca koniec trzymania

otoshi – obniżenie, opuszczenie, upadek

R

randori – w Judo: rodzaj ćwiczeń

renraku-waza (renraku-wadza) – techniki łączące, kombinacje

renschu-waza – następna technika, seria technik

ritsurei – pozdrowienia (ukłon) w pozycji stojącej

ryu (riu) tylko  w założeniach – sposób, szkoła, system

S

sabaki – skręt ciała

sankaku – trójkąt

sasae – podpora, podcięcie, zatrzymanie, zablokowanie

se – grzbiet, plecy

seoi – wziąć na plecy, nieść na plecach

shiho (siho) – cztery boki, wszystkie kierunki

shime-waza (sime-wadza) – technika duszeń, duszenie

shintai (sintai) – posuwanie się do przodu i cofanie się, ruch; w Judo:poruszanie się

shizei – postawa judowa

shisenhontai (sidzenhontai) – zasadnicza postawa naturalna

shisentai (sidzentai) – postawa naturalna

shobu (siobu) – zwycięstwo lub przygana, w sporcie: mecz, spotkanie, walka

sode – rękach

sonu-mama – taka jak w tym stanie; w Judo: komenda „bezruch”

sore-made – aż dotąd, koniec, w Judo: komenda oznaczająca koniec walki

soto – zewnetrzna strona, zewnętrzna część

sumi – róg, narożnik, kąt

suri-ashi (suri-asi) – przesuwanie nogi (nóg); w Judo – jeden ze sposobów poruszania się po macie

sutemi – poświecenie się, ryzykowanie

sutemi-waza (sutemi-wadza) – technika rzutów z właściwym upadkiem, jedna z dwu podgrup nage-waza

T

tachi – pozycja stająca

tachi-rei – sposób pozdrawiania się  w pozycji stojącej

tachi-waza (taci-wadza) – technika rzutów w pozycji stojącej

tai – ciało

tai-sabaki – ruchy skrętu i obrotu, panowanie nad ruchami ciała

tandoku renshu (tandoku rensiu) – bez przeciwnika

tani – dolina

tatami – japońska mata

tate – długość, wysokość, podłużny, pionowy, wzdłuż, równoległy

te – ręka

te-waza (te-wadza) – techniki ręczne, jedna z podgrup tachi-waza

tokui-waza (tokui-wadza) – ulubiona technika, najlepiej opanowane rzuty

tombo-gaeri – koziołek, przewrót

tori – branie; w Judo – jeden ze sposobów poruszanie się po macie

tsubame – jaskółka

tsubame-ashi – jaskółcza kontra

tsugi-ashi (tsugi-asi) – dostawienie nogi; w Judo – jeden ze sposobów poruszania się po macie

tsukkomi – pchać

tsukuri – w Judo druga faza ataku

tsuri-komi – połączony ruch pociągania – „wejście” i unoszenie

U

uchi – wnętrze, cześć wewnętrzna

ude – ręka

uke – „odbiorce” – otrzymywanie; w Judo – judoka, który jest partnerem tori

ukemi – w Judo pady i przewroty

uki – postawienie, umieszczenie

ura – odwrotna strona, tył

ushiro (usiro) – tył, tylna strona

atsuri – zmiana, przeniesienie, przejście

W

waza (wadza) – umiejętność, technika, sprawność

waza-ari (wadza-ari) – niepełny punkt

wakare – być rozdzielonym, być oddzielonym

waki – strona, bok, pacha

Y

yama (jama) – góra

yoko (joko) – bok

yoshi (josi) – dobrze, w porządku; w Judo: komenda wznawiająca walkę, po przerwaniu jej przez sędziego

yudansha (jadansia) – posiadacz stopnia mistrzowskiego – dan

yusei-gachi (jusei-gaci) – wygrana przez przewagę techniczną

Z

zarei (dzarei) – pozdrowienie (ukłon) w pozycji siedzącej

zempa-ukemi (dzempo-ukemi) – pady w przód

zubon (dzubon) – spodnie